Terminy rekrutacji do PSM I i II stopnia w Zduńskiej Woli

UWAGA! Badanie przydatności oraz egzaminy wstępne odbywają się wyłącznie w określonych i wyznaczonych imiennie dla każdego zdającego dniach godzinach i salach dydaktycznych (egzamin praktyczny, badanie przydatności).

Terminy rekrutacji do PSM I stopnia

Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Terminy rekrutacji do PSM II stopnia

Egzamin wstępny obejmuje:


POWRÓT