a_nakonieczna

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line prac Agnieszki Nakoniecznej
- uczennicy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli:
„Kompozycje Piano i Forte – zrodzone z inspiracji muzyką Fryderyka Chopina”

Zapraszamy na wystawę on-line prac Agnieszki Nakoniecznej, uczennicy klasy IV Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli, pt: „Kompozycje Piano i Forte – zrodzone z inspiracji muzyką Fryderyka Chopina”. Prezentowana kolekcja prac rysunkowych i malarskich powstała w ramach zadań przyznanego uczennicy w roku 2020 Stypendium Artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego za aktywność i sukcesy artystyczne. Kolekcja prac plastycznych nawiązuje do dzieł muzycznych wybitnego kompozytora – Fryderyka Chopina. Jak podkreśla Agnieszka, do decyzji o wykonaniu prac wynikających z korespondencji sztuk, skłoniła ją wizyta w Muzeum Fryderyka Chopina, mieszczącego się w Pałacu Ostrogskich w Warszawie, która dostarczyła jej wiele niezapomnianych wrażeń oraz inspiracji do tworzenia. Podjęte przez Agnieszkę działania w ramach stypendium artystycznego nawiązują do obchodzonej w roku 2020 – 210. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Kształcąc się w liceum plastycznym w zakresie przedmiotu rysunek i malarstwo, Agnieszka odkryła potrzebę różnorodnej wypowiedzi artystycznej. Przede wszystkim ujmującej motywy w sposób realistyczny, bezpośrednio zaczerpnięte z obserwacji rzeczywistości. Odkryła także pragnienie budowania kompozycji o charakterze abstrakcyjnym, wynikającym z wyobraźni. Jedną z bliskich dla Agnieszki form wypowiedzi artystycznej jest utrwalanie na płaszczyźnie obrazu wzajemnych relacji barw i dźwięków, uwzględniających zagadnienie korespondencji sztuk. Przyznane stypendium oraz urzeczywistnienie planowanych działań wzbogaciło dotychczasowy dorobek artystyczny Agnieszki Nakoniecznej w zakresie sztuk wizualnych - rysunku i malarstwa. Bogata dokumentacja fotograficzna oraz podróże do miejsc związanych z życiem i twórczością pianisty pozwoliły jej na zebranie materiału wyjściowego, pozwalającego na kontynuację dalszej aktywności artystycznej i zagłębianie wiedzy w zakresie rysunku i malarstwa. Wystawa pt. „Kompozycje Piano i Forte – zrodzone z inspiracji muzyką Fryderyka Chopina” to bogata kolekcja różnorodnych kompozycji malarskich i rysunkowych inspirowanych utworami muzycznymi, jak i samą osobą Fryderyka Chopina oraz pejzażem polskim. Stworzone prace to zarówno wielkoformatowe, jak i eksperymentalne, mniejsze abstrakcje wynikające z synestezji sztuk, portrety artysty oraz pejzaże przedstawiające krajobrazy Polski. Prace wykonane zostały w technice akrylowej, olejnej, akwarelowej, pasteli z elementami grafiki komputerowej. Podobrazia prac to: płyty pilśniowe, płótno i papier o różnorodnych formatach. Emocjonalność i ekspresja, którą autorka zawarła w pracach pozwala na indywidualny odbiór i interpretację kolekcji. Jednym z głównych założeń wynikających z pracy nad wystawą była chęć stworzenia swoistego klimatu – zestawienia ducha romantyzmu ze współczesnością, a także zapoznanie społeczności lokalnej ze sztuką współczesną. Ponadto podjęte działania artystyczne mają skłonić do refleksji, do podkreślenia w sposób plastyczny wyjątkowej wartości muzyki Fryderyka Chopina i czerpania z niej inspiracji dla pracy malarskiej. Opiekunem części zadań stypendialnych Agnieszki Nakoniecznej jest nauczyciel rysunku i malarstwa: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk.

Tekst: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk, Agnieszka Nakonieczna
Fot.: Agnieszka Nakonieczna, Marzena Sroczyńska-Gudajczyk