gora

Zdalne Nauczanie
Aktualności
Struktura szkoły
Statut
Pracownicy
Plany zajęć
Terminarz
Zespoły szkolne
Osiągnięcia
Historia Szkoły
Biblioteka
Rekrutacja
Fotoalbum
Kontakt
Poradnik

DLA NAUCZYCIELI ^^
SŁUŻBOWA POCZTA

FACEBOOK ^^

         ^^
ZAKUP INSTRUMENTÓW
DOFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW MKiDN


E - DZIENNIK     

Informacje dotyczące szkolnictwa artystycznego

nieobecni

ogloszenie

rozporzadzenie


Psycholog szkolny – mgr Elżbieta Olejniczak
Godziny pracy w październiku – poniedziałki: 14:00 – 19:00.
Kontakt – tel.(43)8233477, e-mail: e.olejniczak@psmzw.pl


A K T U A L N O Ś C I

Ogłoszenie dotyczące zajęć 24.10.2020 (sobota)...
dalej


Od października 2020 r. zajęcia umuzykalniające dla dzieci pięcio, sześcio i siedmioletnich. W programie zabawy z muzyką, zajęcia taneczno - ruchowe...
dalej


Nauczyciele prowadzący zajęcia fortepianu dodatkowego...
dalej


list1 list2

Świadectwa można odebrać w sekretariacie szkoły od 26 czerwca 2020. W roku szkolnym 2020/2021,wzorem lat ubiegłych zajęcia będą odbywać się sześć dni w tygodniu.
...

Regulamin przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów
na terenie szkoły w celach konsultacji, ćwiczeń i prób
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli

...

Egzaminy dyplomowe - wewnętrzne procedury bezpieczeństwa
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli

...

Zasady pracy biblioteki szkolnej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st.
w Zduńskiej Woli

Zwrot nut i książek do biblioteki szkolnej
...

Zasady pracy magazynu instrumentów
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli

Informacja dotycząca zwrotu i przeglądu instrumentów muzycznych
...

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli


rekrutacja


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca

Kontakt ze szkołą - sekretariat@psmzw.pl

Wszelkie informacje związane ze zdalnym nauczaniem
prowadzonym przez nauczycieli naszej szkoły - Zdalne Nauczanie


wielkanoc


piatkowy_wieczor


koncert_karnawalowy


ferie_zimowe


Wydarzenia Archiwalne


// POWERED BY: AJKOM //